Raadplegingen

Gelieve bij voorkeur op raadpleging te komen. Huisbezoeken zijn uitsluitend voorzien voor minder mobiele patiënten of ernstig zieke patiënten die zich moeilijk buitenshuis kunnen begeven. 

                          De raadplegingen zijn steeds  op afspraak.

 Om de telefoonbelasting tot een minimum te beperken, is het wenselijk zoveel mogelijk afspraken via het internet te boeken.

  • Komt u met 2 of meer personen, maak dan ook meerdere afspraken !
  • Voorziet u een lang gesprek omwille van een ernstige problematiek of een speciale ingreep gelieve dan telefonisch een afspraak te maken zodat we rekening kunnen houden met een langere tijdsduur.
  • Vindt u online niet direct nog een vrije afspraak en bij dringende problemen, aarzel niet om te bellen op het nummer 056.22.14.52.   We proberen dan om een oplossing te vinden.

Belangrijk : 

Breng altijd uw ID-kaart, en voor de kinderen Kids-Id en/of ISI+ kaart mee.

In het geval van een laboratoriumonderzoek is het belangrijk dat u steeds een klevertje van uw ziekenfonds meebrengt en overhandigt aan de arts.Huisbezoeken

Zoals hierboven reeds vermeld zijn huisbezoeken uitsluitend voorzien voor minder mobiele patiënten of ernstig zieke patiënten die zich moeilijk buitenshuis kunnen begeven. 

In de mate van het mogelijke zouden we willen vragen om de huisbezoeken telefonisch aan te vragen vóór 10 uur de dag zelf. Opvragen resultaten

Voor een resultaat van een onderzoek of andere korte vraag vragen we u om bij voorkeur te bellen tussen 17u30 en 19uVoorschriften en attesten

Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijk van uw arts. Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben. Voorschriften of attesten afleveren op telefonische aanvraag zijn dus niet mogelijk

Voor het invullen van attesten maakt u best een afspraak. Er is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. Uw arts mag alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Wanneer uw vraag niet voldoet aan deze eis of de arts dit niet kan nagaan - omdat het gaat om een in de tijd terugwerkend attest - zal dat geweigerd worden !

Ook het afleveren van voorschriften gebeurt uitsluitend tijdens de raadpleging.

Voor nieuwe medicatie dient u dus altijd op raadpleging te komen. Voor de verlenging van chronische medicatie worden tijdens de raadpleging voldoende voorschriften uitgeschreven om rond te komen tot het moment waarop een nieuw medisch onderzoek verantwoord is.